pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia USG i pracownia tomografii komputerowej

Lekarz kierujący pracowniami:
Lek. Marcin Gartych
Technik elektroradiologii:
Lucjan Starzak

Telefony wewnętrzne :
Centrala : ( 18 ) 20 120 21, ( 18 ) 20 160 15, ( 18 ) 20 160 16
Rejestracja : w. 210

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania na potrzeby:

 • Oddziałów szpitalnych
 • Pacjentów ambulatoryjnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradni Specjalistycznych
 • Pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniami od lekarzy z gabinetów prywatnych

Pacjentów bez skierowań do:

PRACOWNIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ:

 • Pracownia RTG Ogólnodiagnostyczna
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia Tomografii komputerowej
 • Pracownia USG

Do zadań Pracowni Diagnostyki Obrazowej należy :

 • wykonywanie pacjentom badań tomografii komputerowej
 • wykonywanie pacjentom badań rentgenowskich
 • wykonywanie pacjentom badań ultrasonograficznych
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz wydawanie wyników badań TK, RTG i USG

Comments are closed.