Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt.​​ 244

Nazwa przetargu:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-210-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

 

Treść

Zakopane, dnia 27 stycznia 2017 roku 
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w​​ Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) przedstawia plan postępowań​​ o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki. DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok - pobierz

Data składania dokumentów:

1970-01-01

2017-01-27

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link