ZP / 07 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem aparatu RTG stacjonarnego typu ramię U

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 07 / 17 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem aparatu RTG stacjonarnego typu ramię U

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 18 lipca 2017 roku 
ZP / 07 / 17 INFORMACJA 


o zawarciu umowy w postępowaniu przetargowym na: 
„Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem aparatu RTG stacjonarnego typu ramię U” 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 13 lipca 2017 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 2017-095442 (17-292901-001). 


Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki. 


Ponadto informuję, że w dniu 18 lipca 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2017/S 135-276542. 


Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki. DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
w Zakopanem 


mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Ogłoszenie o przetargu - pobierzOgłoszenie o przetargu TED - pobierzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1, 3 i 4 (Word) - pobierzZałącznik do SIWZ Nr 2 (JEDZ/ESPD) - pobierzPytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ Nr 1 - pobierzInformacja o zmianie treści ogłoszenia W UPUE Nr 2017-063891 (17-190216-001) - pobierzZmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz oferty przetargowej - pobierzOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu TED -​​ pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierzZawiadomienie o wyniku postępowania - pobierzOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierzOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-05-30

2017-04-14

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link