ZP / 08 / 17 - Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 08 / 17 - Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 25 lipca 2017 roku 
ZP / 08 / 17 
ZAWIADOMIENIE 

o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na: 
„Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem” Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 lipca 2017 roku, które to zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 111965 - 2017 z dnia 25 lipca 2017 roku. 


Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu udostępnia się poniżej w zakładce Załączniki, w postaci pliku pn. "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia". DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1-4 - część 1 - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1-4 - część 2 - pobierzZałączniki do SIWZ Nr 1-4 - część 3 - pobierzPytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ Nr 1 - pobierzInformacja o zmianie treści ogłoszenia Nr 72460 - 2017 - pobierzPytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 2 - pobierzInformacja z otwarcia ofert - pobierzZawiadomienie o wyniku postępowania - pobierzOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-04-28

2017-04-18

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link