ZP / 09 / 17 - Dzierżawa parkingu przy budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 09 / 17 - Dzierżawa parkingu przy budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Rozstrzygnięcie

Zakopane, dnia 29 maja 2017 roku 
ZP / 09 / 17 ZAWIADOMIENIE 

o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na: 
„Dzierżawę parkingu przy budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem” 

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane działając na podstawie § 7 ust. 2 warunków dodatkowych przetargu pisemnego nieograniczonego, uprzejmie zawiadamiam, iż w wyniku przeprowadzonego w siedzibie Szpitala Powiatowego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, w dniu 29 maja 2017 roku o godz. 12:15, pokój nr – Sala Konferencyjna, przetargu pisemnego nieograniczonego na: „Dzierżawę parkingu przy budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem” , ustalono, że: 
1. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2 Wykonawców 
2. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 Wykonawca 
3. Cena wywoławcza dzierżawy pomieszczeń – 6.200,00 zł netto miesięcznie za 1375,00 m2 
4. Najwyższe cena osiągnięta w przetargu – 8.650,00 zł netto miesięcznie za 1375,00 m2 
5. Nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawcy: 


TM Partner Sp. z o.o. 
ul. Radosna 711 
43-378 Rybarzowice DYREKTOR 
Szpitala Powiatowego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Ogłoszenie o przetargu - pobierzWarunki dodatkowe przetargu - pobierzPytania i odpowiedzi do warunków przetargu Nr 1 - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-05-29

2017-05-18

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link