ZP / 23 / 16 - Dzierżawa pomieszczeń Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu specjalistycznego zaopatrzenia medycznego i rehabilitacyjnego

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 23 / 16 - Dzierżawa pomieszczeń Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu specjalistycznego zaopatrzenia medycznego i rehabilitacyjnego

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Rozstrzygnięcie

Zakopane, dnia 05 stycznia 2017 roku 
ZP / 23 / 16
 ZAWIADOMIENIE
 

o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na:
 
„Dzierżawę pomieszczeń Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu specjalistycznego zaopatrzenia medycznego i rehabilitacyjnego”
 
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mający swoją siedzibę przy ul. Kamieniec 10 w Zakopane działając na podstawie § 7 ust. 2 warunków dodatkowych przetargu pisemnego nieograniczonego, uprzejmie zawiadamiam, iż w wyniku przeprowadzonego w siedzibie Szpitala Powiatowego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, w dniu 03 stycznia 2017 roku o godz. 12:15, pokój nr – Sala Konferencyjna, przetargu pisemnego nieograniczonego na: „Dzierżawę pomieszczeń Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu specjalistycznego zaopatrzenia medycznego i rehabilitacyjnego”, ustalono, że:
 

1. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 Wykonawca
 

2. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 Wykonawców
 

3. Cena wywoławcza dzierżawy pomieszczeń – 3.400,00 zł brutto miesięcznie za 45,00 m2
 

4. Najwyższe cena osiągnięta w przetargu – 3.550,00 zł brutto miesięcznie za 45,00 m2
 

5. Nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawcy:
 

RAMED Sp. J.
 
Artykuły Medyczno-Rehabilitacyjne
 
Robert Michniewicz, Agnieszka Sadowska
 
ul. Makuszyńskiego 1
 
34-500 Zakopane
 
DYREKTOR
 
Szpitala Powiatowego
 
im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem
 

mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

 

Data składania dokumentów:

2017-01-03

2016-12-15

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link