Zamówienia publiczne

ZP / 25 / 16 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tomografu komputerowego

Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
tel.(018)2012021, skr. poczt. 244

Nazwa przetargu:

ZP / 25 / 16 - Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tomografu komputerowego

Kontakt:

tel. (+48 18) 20-120-21 
fax (+48 18) 20-153-51

Ogłoszenie przetargu:

NIEOGRANICZONEGO

Treść umowy

Zakopane, dnia 20 marca 2017 roku 
ZP / 25 / 16
 INFORMACJA
 


o zawarciu umowy w postępowaniu przetargowym na:
 
„Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tomografu komputerowego”
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 16 marca 2017 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 2017-036207 (17-106152-001).
 


Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.
 


Ponadto informuję, że w dniu 18 marca 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2017/S 055-101600.
 


Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.
 DYREKTOR
 
Szpitala Powiatowego
 
w Zakopanem
 


mgr Regina Tokarz

Załączniki (PDF):

Ogłoszenie o przetargu – pobierz

Ogłoszenie o przetargu TED – pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki do SIWZ Nr 1, 3 i 4 – pobierz

Załacznik do SIWZ Nr 2 (JEDZ/ESPD) – pobierz

Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ Nr 1 – pobierz

Informacja o zmianie treści ogłoszenia W UOPWE Nr 2017-010869 (17-031933-001) – pobierz

Zmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz oferty przetargowej – pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu TED – pobierz

Pytania i odpowiedzi do SIWZ Nr 2 – pobierz

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania – pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED - pobierz

Data składania dokumentów:

2017-02-15

2016-12-29

Załączniki są w formacie PDF, aby je otworzyć sciągnij przeglądarkę - link